Kandidato asmens duomenų tvarkymo politika | FCR Media

Kandidato asmens duomenų tvarkymo politika

Kandidato į darbo vietas FCR MEDIA LIETUVA asmens duomenų tvarkymo politika

Duomenų valdytojo rekvizitai:

FCR MEDIA LIETUVA, UAB

Juridinio asmens kodas: 111436135

PVM mokėtojo kodas: LT114361314

Buveinės adresas: Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius

Tel.: +370 (5) 236 1000

El. pašto adresas: office@fcrmedia.lt

Išsiųsdami šį sutikimą Jūs sutinkate, kad UAB „FCR MEDIA LIETUVA“ (toliau – Duomenų valdytojas) tvarkytų Jūsų žemiau išvardintus asmens duomenis kandidatų į laisvas darbo vietas atrankos tikslu. Gavęs Jūsų sutikimą, Duomenų valdytojas tvarkys šiuos asmens duomenis:

 1. Vardas, pavardė;
 2. Kontaktinė informacija (telefono numeris, el. pašto adresas, pašto korespondencijos adresas);
 3. Gyvenimo aprašyme pateikta informacija (išsilavinimas, darbo patirtis ir kita informacija, kurią nurodėte savo gyvenimo aprašyme arba savanoriškai pateikėte elektroniniame laiške ar kitokiu būdu);
 4. Motyvacinis laiškas.

Aukščiau paminėta informacija bus saugoma 3 metus, nuo jos pateikimo Duomenų valdytojui. Duomenų valdytojassu Jūsų duomenimis atliks šiuos duomenų tvarkymo veiksmus:

 • Saugojimas;
 • Esant atsilaisvinusioms darbo pozicijoms ar naujų pozicijų poreikiui, susisiekimas su Jumis siekiant pasiūlyti atsilaisvinusią darbo poziciją.

Teisinis kandidatų duomenų tvarkymo pagrindas – Jūsų sutikimas;

Jūs turite šias teises:

 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • Reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
 • Teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 • Teisė nesutikti arba teisė atšaukti savo sutikimą;
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;

Savo teisės įgyvendinti galite kreipdamiesi į Duomenų valdytoją parašydami el. laišką office@fcrmedia.lt arba atvykdami adresu Žalgirio g. 90, Vilnius.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojas tvarko asmens duomenis laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Įmonėje taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Mūsų darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie kandidatus į darbo vietas.